Zwroty towaru

Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Użytkownik będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisemnego oświadczenia przed upływem terminu.  

W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą, a Konsument jest zwolniony ze wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument jest obowiązany odesłać towar niezwłocznie tj. w terminie nie dłuższym niż 14 dni na adres sklepu internetowego w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.  

Zwrot kosztów poniesionych przez Kupującego w związku z odstąpieniem od umowy zostanie dokonany niezwłocznie tj. w terminie nie dłuższym niż 14 dni przekazem pocztowym na adres wskazany przez Kupującego lub przelewem na wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy.Jak zwrócić towar?

1. Wypełnij formularz zwrotu
W formularzu na stronie szybkiezwroty.pl wybierz sklep "AQDMR" oraz uzupełnij dane dotyczące zamówienia i kontaktu z Tobą.

2. Poczekaj na potwierdzenie i kod
Otrzymasz sms i e-mail z kodem, dzięki któremu nadasz paczkę w Paczkomacie. Kod zwrotu ważny jest 72h.

3. Przygotuj paczkę
Usuń starą etykietę, jeśli używasz tego samego pudełka, w którym otrzymałeś zamówienie. Na kartonie umieść kod zwrotu. Pamiętaj by zabezpieczyć odpowiednio oryginalne opakowanie produktu. Nie naklejaj bezpośrednio na karton naklejki adresowej, etykiety. Przed tym zabiegiem owiń przedmiot folią lub dodatkowym kartonem.

4. Nadaj paczkę w Paczkomacie
Na ekranie Paczkomatu wybierz opcję “Chcę wysłać paczkę”, następnie podaj otrzymany wcześniej kod. Umieść paczkę w skrytce. Gotowe! Nie zapomnij zamknąć drzwiczek.