Zaloguj się

Jesteś nowym klientem?

Zarejestruj się w sklepie

Ustawienia


DEFINICJE I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin reguluje kwestie dotyczące korzystania z Internetowego Sklepu Akwarystycznego Aquario dostępnego pod adresem http:// www.aquario.pl 

Operatorem Internetowego Sklepu Akwarystycznego Aquario - Sprzedającym jest DMR Group Poland Robert Macieja Sp.k. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Woźniaka 42, 40 – 389 Katowice, NIP: 954-280-76-95, tel.: +48 32 446-10-20

Wszystkie ceny prezentowane na stronie internetowej http://www.aquario.pl podawane są w polskich złotych ( PLN) i zawierają podatek VAT.

Kupującym może być Konsument tj. osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową albo Przedsiębiorca, czyli osoba wykonująca działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.).

RODZAJ, ZAKRES I WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Sklep internetowy Aquario prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem strony internetowej dostępnej pod adresem http:// www.aquario.pl

Zamówienia realizowane są na terytorium Polski jak i poza jej granicami. Produkty zakupione w sklepie internetowym Aquario dostarczane są do Kupującego za pośrednictwem firmy spedycyjnej GLS Poland sp. z o.o. lub Poczty Polskiej. Istnieje możliwość śledzenia przesyłki kurierskiej i kontrolowania stanu realizacji zamówienia na stronie internetowej firmy spedycyjnej GLS Polska.

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym: -przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 8.0, Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.6, Chrome w wersji nie starszej niż 7 lub Opera w wersji nie starszej niż 10, - włączona obsługa Java Script- aktywny adres e-mail.

REJESTRACJA LUB ZAKUPY BEZ REJESTRACJI

Zakupu w sklepie internetowym Aquario dokonać można bez rejestracji  tj. bez zakładania indywidualnego konta użytkownika lub z rejestracją tj. z założeniem indywidualnego konta użytkownika.

Aby dokonać zakupu bez rejestracji, po wyborze produktu i zaznaczeniu opcji „Do koszyka” należy wypełnić formularz z danymi, które znajdują się pod informacją "Nie chcę zakładać konta, chcę zrobić szybkie zakupy".  Dane, które obowiązkowo należy podać to: adres mailowy, imię i nazwisko, adres dostawy oraz numer telefonu kontaktowego. 

Aby założyć indywidualne konto użytkownika należy kliknąć w znajdującą się na stronie internetowej www.aquario.pl zakładkę "Rejestracja", podać swój adres e-mail i kliknąć w przycisk „Rejestruj” lub po dokonaniu wyboru produktu i zaznaczeniu opcji „Do koszyka” oraz po podaniu adresu e-mail kliknąć w przycisk „Rejestruj”  Do rejestracji niezbędne jest: podanie oprócz adresu e-mail, także danych osobowych, danych adresowych, ustawienie własnego hasła, podanie numeru telefonu kontaktowego oraz skrótu do adresu, za pomocą którego użytkownik będzie go wybierał. 

Użytkownik posiadający indywidualne konto użytkownika, może korzystać z usług sklepu w każdym czasie poprzez zalogowanie się. Aby się zalogować należy kliknąć w zakładkę „Rejestracja” lub „Moje konto”, wpisać w formularzu adres e-mail i hasło do konta, a następnie kliknąć przycisk "Zaloguj". Konto stanie się wówczas aktywne. Zalogować można się również  w terminie późniejszym tzn. po dokonaniu wyboru produktu i zaznaczeniu opcji „Do koszyka” można podać swój adres e-mail oraz hasło do konta i kliknąć w przycisk „Zaloguj” , który znajduje się pod zapytaniem „Już zarejestrowany?” 

 

ZAMÓWIENIA, ZAWIERANIE UMOWY SPRZEDAŻY

Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej Aquario można składać 24 godziny na dobę.  

Złożenie zamówienia składa się z następujących czynności:
- spośród towarów prezentowanych na stronie internetowej www.aquario.pl, należy wybrać właściwy i zaznaczyć opcję „Do koszyka”,
- następnie prosimy wybrać sposób odbioru lub dostawy towaru tj. odbiór osobisty, kurierem bądź za pośrednictwem Poczty Polskiej,
- w zależności od wyboru sposobu odbioru lub dostawy towaru, w dalszej kolejności należy wybrać metodę płatności tj. przelew standardowy, płatność przy odbiorze, płatność za pobraniem, płatność kartą kredytową Visa lub Mastercard za pośrednictwem PayPal czy też kartą lub szybkim przelewem i potwierdzić zamówienie.

Po złożeniu zamówienia,  w terminie 24 godzin (w przypadku dni roboczych tj. od poniedziałku do piątku), Kupujący otrzyma drogą elektroniczną lub telefonicznie, potwierdzenie przyjęcia zamówienia.

Realizacja zamówienia (w tym dostawa towaru) nastąpi w terminie od 24 godzin, maksymalnie do 14 dni roboczych od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia z płatnością za pobraniem lub zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego, w przypadku płatności przelewem. 


PROGRAM LOJALNOŚCIOWY

Za zakupy można uzyskać punkty lojalnościowe wymienne na bony rabatowe.
Każdy zarejestrowany klient automatycznie jest przypisywany do programu lojalnościowego.


PŁATNOŚCI

W sklepie internetowym Aquario można zapłacić za zamówione towary w następujący sposób:
- przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego tj. DMR Group Poland Robert Macieja Sp.k. ul. Woźniaka 42, 40-389 Katowice, numer rachunku bankowego: 92 1140 1078 0000 3932 2500 1001,w tytule przelewu proszę wpisać numer zamówienia.
- zapłacić przy odbiorze towaru, przy tzw. przesyłkach za pobraniem
- zapłacić w sklepie stacjonarnym, przy odbiorze osobistym
- szybkim przelewem PayNow 
- kartą płatniczą:  * Visa * Visa Electron * Mastercard * MasterCard Electronic * Maestro

Sprzedający wystawia faktury VAT na wyraźne życzenie Kupującego. Kupujący, po wyborze produktu i zaznaczeniu opcji „Do koszyka” powinien zaznaczyć, że żąda wystawienia faktury VAT. Przedsiębiorca wypełnia formularz z danymi: nazwą firmy, siedzibą firmy oraz podaje numer NIP.

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.

KOSZTY I SPOSÓB DOSTAWY

Kupujący może dokonać wyboru sposobu dostarczenia towaru spośród następujących możliwości:
- Poczta Polska (przesyłka priorytetowa lub ekonomiczna)
Standardowo poczta dostarcza przesyłki priorytetowe w terminie 1-3 dni roboczych od dnia nadania paczki.
- Kurier GLS 
98,8% przesyłek nadawanych firmą kurierską dociera do klienta w ciągu 24 godzin od nadania. Wszystkie przesyłki nadawane GLSem są standardowo ubezpieczone. Przesyłkę można śledzić podając nr listu przewozowego na stronie: http://www.gls-poland.com. Na tej stronie znajdują się także dane kontaktowe do poszczególnych oddziałów firmy GLS w Polsce.
- Odbiór osobisty w sklepie (ul. Woźniaka 42, 40-389 Katowice)

Koszty dostawy uzależnione są od rodzaju dostawy. Szczegółowy opis kosztów znajduje się w zakładce „ Wysyłka” na stronie głównej sklepu. 
Darmowa dostawa obowiązuje nie obowiązuje w przypadku wysyłek paletowych. 


WARUNKI ODSTĄPIENIA I ROZWIĄZANIA UMOWY SPRZEDAŻY

Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Użytkownik będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisemnego oświadczenia przed upływem terminu.

W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą, a Konsument jest zwolniony ze wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument jest obowiązany odesłać towar niezwłocznie tj. w terminie nie dłuższym niż 14 dni na adres sklepu internetowego w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. 

Zwrot kosztów poniesionych przez Kupującego w związku z odstąpieniem od umowy zostanie dokonany niezwłocznie tj. w terminie nie dłuższym niż 14 dni przekazem pocztowym na adres wskazany przez Kupującego lub przelewem na wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy.

Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o której mowa powyżej nie przysługuje Kupującemu w przypadku, gdy dokonuje zakupu jako Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą.

Formularz odstąpienia od umowy zawartej na odległość - kliknij i pobierz

Jeśli klient nie odbierze zamówionego akwarium w ciągu 60 dni od daty wykonania zbiornika, sklep ma prawo przekazać go do utylizacji. W takim przypadku wpłacony zadatek przepada i zostaje przeznaczony na pokrycie kosztów produkcji zbiornika oraz obsługi zamówienia. Klient może zrezygnować z zamówienia przed rozpoczęciem produkcji akwarium, jednak w takim przypadku sklep ma prawo do potrącenia kosztów związanych z przygotowaniem projektu oraz zakupem materiałów.

 

REKLAMACJE

Formularz reklamacyjny (kliknij i pobierz)

Każdy zakupiony w Sklepie produkt objęty jest gwarancją producenta. Gwarancja producenta nie wyklucza, nie ogranicza i nie zawiesza uprawnień Kupującego z tytułu niezgodności towaru z umową.

Reklamacje można składać w każdej formie między innymi poprzez:
- przesłanie reklamacji na adres e-mail : [email protected]
- przesłanie reklamacji drogą pocztową na adres siedziby Sprzedającego: DMR Group Poland Robert Macieja Sp.k..  ul. Woźniaka 42, 40-389 Katowice

Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty dostarczenia towaru, na koszt Sprzedającego.

Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. 

Jeżeli Kupujący, z przyczyn określonych w ust. 4, nie może żądać naprawy ani wymiany, albo jeżeli Sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru z umową jest nieistotna.


NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ

1. Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:
a) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi – również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;
b) przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument, powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował.
2. Ponadto Towar, aby został uznany za zgodny z umową, musi:
a) nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
b)  występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym Trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi – również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla Towaru tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:
a. nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć;
b. przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób;
c. publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy.
c) być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;
d)  być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.
3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z umową w zakresie, o którym mowa w §7 ust.  2, jeżeli Konsument najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w §7 ust.  2, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru
4.Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową wynikający z niewłaściwego zamontowania Towaru, jeżeli:
a) zostało ono przeprowadzone przez Sprzedawcę lub na jego odpowiedzialność;
b) niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Konsumenta wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią.
5. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.  Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Towaru lub charakterem braku zgodności Towaru z umową.
6. Sprzedawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności Towaru z umową określonego w §7 ust.  5, jeżeli brak ten podstępnie zataił.
7. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.
8. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.  Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
9. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z umową, wartość Towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z umową.
10. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Konsument go nabył.  Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.
11. Konsument udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie.  Sprzedawca odbiera od Konsumenta Towar na swój koszt.
12. Jeżeli Towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności Towaru z umową, Sprzedawca demontuje towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.
13. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Towaru, który następnie został wymieniony.
14. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
a) Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z umową zgodnie z  powyżej;
b) Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z umową zgodnie z  do §7 ust.  12 powyżej;
c) brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z umową;
d) brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych od do §7 ust.  12 powyżej;
e) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
15. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.
16. Sprzedawca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
17. Sprzedawca zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.
18. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z umową jest nieistotny.  Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową jest istotny.
19. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie umowy Konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych przez Konsumenta wraz z Towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z umową.
20. W razie odstąpienia od umowy Konsument niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt.  Sprzedawca zwraca Konsumentowia cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.
21. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
22. Sprzedawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r. , o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Operator sklepu internetowego Aquario, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Operator Sklepu zbiera tylko te dane, które są niezbędne do należytego świadczenia oferowanych usług.

Użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie jego danych osobowych osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu. Niniejsza zgoda obejmuje w szczególności przekazywanie danych operatorom pocztowym, firmie pośredniczącej w zamawianiu usług kurierskich, firmom kurierskim oraz serwisom obsługującym płatności internetowe w celu dokonania autoryzacji płatności na zasadach określonych w regulaminach korzystania z usług tych serwisów.

Użytkownik potwierdza prawidłowość danych zawartych w formularzu rejestracyjnym.

Postanowienie ust. 4 stosuje się odpowiednio w przypadku składania zamówienia bez dokonywania rejestracji.

Podanie danych w formularzu rejestrowym czy w formularzu zamówienia towaru bez rejestracji jest niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną.

Dane osobowe Użytkowników podlegają ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

Operator Sklepu nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu działalności Sklepu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Operatorowi Sklepu takie działanie.

Operator Sklepu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.

Użytkownik ma prawo skorzystania z prawa domagania się uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub usunięcia danych z systemu Sklepu. 

Użytkownik może złożyć stosowne żądanie w tym zakresie w każdej formie miedzy innymi poprzez:
- przesłanie wniosku na adres e-mail : [email protected]
- przesłanie wniosku drogą pocztową na adres siedziby Sprzedającego: DMR Group Poland Robert Macieja Sp.k. ul. Woźniaka 42, 40-389 Katowice

Operator Sklepu, na wniosek Użytkownika udziela pisemnej informacji o przysługujących Użytkownikowi prawach oraz udziela wszelkich informacji, związanych z dokonywaną przez Użytkownika kontrolą przetwarzania jego danych osobowych. Odmowa udzielenia informacji przez Operatora Sklepu może nastąpić wyjątkowo, tylko wtedy gdyby udzielenie informacji spowodowałoby:
- ujawnienie wiadomości zawierających informacje niejawne,
- zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa, życia i zdrowia ludzi lub bezpieczeństwa i porządku publicznego,
- zagrożenie dla podstawowego interesu gospodarczego lub finansowego państwa,
- istotne naruszenie dóbr osobistych osób, których dane dotyczą, lub innych osób.

 Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu Sklepu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Użytkownika oraz wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Wraz z usunięciem konta Użytkownika. Operator Sklepu usunie dane Użytkownika na stałe i zaprzestanie tym samym przetwarzania danych osobowych Użytkownika.

POLITYKA COOKIES 

- Polityka dotycząca plików cookies
Niniejszy serwis  nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, za wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Przez używanie stron niniejszego serwisu wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z poniższą polityką.  Jeżeli nie zgadzasz się na stosowanie cookies przez nasz serwis, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania stron tej witryny.
- Co to są cookies?
Cookies  to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na  komputerze, tablecie, smartphonie lub innym urządzeniu końcowym w momencie, gdy użytkownik odwiedza  różne strony w internecie. Cookie zazwyczaj zawiera: nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” (czas jego istnienia), oraz wygenerowany losowo unikatowy numer służący do identyfikacji przeglądarki, za pośrednictwem której następuje połączenie ze stroną internetową. 
- Do czego używane są  cookies?
W tej witrynie pliki cookies wykorzystywane są do:utrzymania sesji użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki czemu ponowne logowanie nie jest wymagane na każdej podstronie serwisu,do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, które pozwalają zrozumieć twórcom tej witryny, jak używane są  strony serwisu i pomagają w poprawianiu ich funkcjonalności i treści,ułatwienia korzystania z serwisu.
- Jak długo przechowywane są dane w cookies?
Na stronach serwisu  używane są dwa rodzaje ciasteczek: sesyjne – pozostają na urządzeniu końcowym użytkownika do zakończenia sesji w serwisie, stałe – pozostają na urządzeniu użytkownika do momentu ich usunięcia lub do zakończenia ich czasu życia.
- Typy cookies wykorzystywane w ramach serwisu:
niezbędne - zapewniają poprawne funkcjonowanie stron serwisu,
wydajnościowe - zbierają informacje o sposobie użytkowania stron serwisu
funkcjonalne - zapamiętują ustawienia i personalizację interfejsu użytkownika, np. języka strony 
 

ZMIANA USTAWIEŃ PLIKÓW COOKIES

Google Chrome -Domyślnie ustawienia przeglądarki Chrome pozwalają na przechowywanie plików cookies. Aby zmienić te ustawienia należy:Wybrać menu Ustawienia Google Chrome i kliknąć zakładkę Ustawienia.Kliknąć Pokaż ustawienia zaawansowane u dołu strony.W opcjach Prywatność wybrać Ustawienia treści.Wybrać żądane ustawienia.W celu wprowadzenia specjalnych ustawień dla danego serwisu kliknąć w Zarządzaj wyjątkami i wybrać żądane ustawienia dla konkretnych witryn.Zatwierdzić zmiany, klikając przycisk Gotowe.
Mozilla FireFox - Domyślnie ustawienia przeglądarki FireFox pozwalają na przechowywanie plików cookies. Aby zmienić te ustawienia, należy:Wybrać w menu Narzędzia (w innych wersjach: kliknąć przycisk Firefox) i wybrać  Opcje.W zakładce Prywatność wybrać żądane ustawienia.W celu wprowadzenia specjalnych ustawień  dla danego serwisu należy kliknąć Wyjątki i wybrać własne ustawienia dla wybranych witryn.Zatwierdzić zmiany, klikając przycisk OK.
Opera - Domyślnie ustawienia przeglądarki Opera pozwalają na przechowywanie plików cookies. Aby zmienić te ustawienia, należy:Kliknąć Preferencje,  wybrać opcję Zaawansowane, a następnie Ciasteczka.Wybrać żądane ustawienia.W celu wprowadzenia specjalnych ustawień  dla danego serwisu należy wejść na wybraną stronę internetową, kliknąć prawym przyciskiem myszy, wybrać polecenie Preferencje dla witryn i przejść do karty Ciasteczka, a następnie wprowadzić pożądane ustawienia.Zatwierdzić zmiany, klikając przycisk OK.
Microsoft Internet Explorer - Domyślne ustawienia przeglądarki Microsoft Internet Explorer pozwalają na przechowywanie plików cookies, ale blokują pliki, które mogą pochodzić z serwisów niestosujących polityki prywatności. Aby zmienić ustawienia należy:W menu Narzędzia wybrać Opcje internetowe.Wybrać zakładkę Prywatność.Za pomocą suwaka określić żądany poziom ustawień (najwyższy blokuje cookies całkowicie, najniższy zezwala na przechowywanie wszystkich cookies).lubKliknąć przycisk Zaawansowane i samodzielnie wybrać żądane ustawienia.W celu wprowadzenia specjalnych ustawień  dla danego serwisu należy kliknąć Witryny i wybrać własne ustawienia.Zatwierdzić zmiany, klikając przycisk OK.
Safari - Domyślnie ustawienia przeglądarki Safari pozwalają na przechowywanie plików cookies. Aby zmienić te ustawienia, należy:W menu Safari wybrać opcję Preferencje.Kliknąć ikonę Prywatność.Zaznaczyć żądane ustawienia.W celu wprowadzenia specjalnych ustawień dla danego serwisu należy kliknąć Szczegóły i wybrać własne ustawienia.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności: ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. (Dz. U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204 ze zm.), ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów i odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.), ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. ( Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176) oraz Kodeksu Cywilnego.

Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów sądowych będzie sąd właściwy według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.


RODO

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
2. Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:
umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych? 

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest DMR Group Poland Robert Macieja Sp.k. z siedzibą w Katowicach (dalej „My”lub „DMR”) operator internetowego sklepu dostępnego pod adresem www.aquario.pl (dalej „Aquario”). 

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych? 

adres e-mail: [email protected],
adres pocztowy: DMR Group Poland Robert Macieja Sp.k.  ul. Woźniaka 42, 40-389 Katowice

Skąd mamy Twoje dane? 

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta / składania zamówienia, a także później, w związku z transakcjami dokonywanymi przez Ciebie w naszym sklepie.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Aquario? 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do: 

 • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z Aquario, w tym dokonywania transakcji i płatności;
 • zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych; 
 • realizacji zamówień w ramach umowy kupna - sprzedaży;
 • obsługi reklamacji w przypadku, gdy złożysz taką reklamację; 
 • obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy); 
 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.
  Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych. 

  Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Aquario, którym jest: 
  • kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą - przez e-mail oraz telefon; 
 • wsparcie dla usług kredytowych i ubezpieczenia zakupionego towaru; 
 • zapewnienie obsługi usług płatniczych; 
 • zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych Aquario oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu; 
 • monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników np. wyszukiwania słów kluczowych, przeprowadzenia badań i analiz, między innymi pod kątem funkcjonalności tej platformy handlowej, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających; 
 • prowadzenie badań i analiz, między innymi pod kątem funkcjonalności poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających; 
 • obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi użytkownika oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy; 
 • organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział; 
 • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych; 
 • prowadzenie analiz statystycznych; 
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

  Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu: 
 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych; 
 • organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;

  Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

  Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?
  Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:

 • adres email, imię, nazwisko, telefon oraz adres

  Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z naszego sklepu.
  Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

  Jakie masz uprawnienia wobec Aquario w zakresie przetwarzanych danych?
  Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy: 

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne; 
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez DMR; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania
  Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.
  Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

  W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?
  Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy: 
 • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś, 
 • Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.
  Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

  Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
  Twoje dane osobowe udostępniamy firmie transportowej oraz podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, kredytowe, ubezpieczeniowe, wykonują usługi konsultingowe lub audytowe. Ze względu na konieczność zapobiegania wykonywania pewnych funkcji na Aquario robotom internetowym, stosujemy mechanizm Google reCAPTCHA do sporadycznego badania, czy zachowania użytkowników naszej platformy handlowej nie noszą znamion zachowań robotów. W takiej sytuacji możemy ujawnić Google LLC Twój adres IP.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe? 

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach: 

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, 
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom, 
 • statystycznych i archiwizacyjnych,

  Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.
  W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród.
  W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Aquario zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.
  Jeżeli będziemy udzielali Ci wsparcia przy uzyskaniu kredytu, to okres przechowywania Twoich danych w tym celu będzie równy okresowi starania się o ten kredyt.

  Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
  Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu
  o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

  Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?
  Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać
  na Twoją sytuację.
  Profilowanie danych osobowych przez Aquario polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.