Odpieniacze białek

Odpieniacz to jeden z ważniejszych elementów w akwarium morskim. Poniżej oferta odpieniaczy różnych producentów, przeznaczonych do różnej wielkości zbiorników.