Pompy

Pompy, ze względu na swoją budowę, wykorzystywane są w bardzo zróżnicowany sposób. Jedne do przepompowywania wody na potrzebną dla nas wysokość. Inne natomiast, do likwidowania "martwych" stref w naszym zbiorniku, poprzez odpowiednio dużą wydajność.